Duidelijk en overzichtelijk

Het bieden van gestandaardiseerde procedures vinden wij bij Palga erg belangrijk omdat het de pathologen in staat stellen om op een consistente manier te werken. Vooral voor pathologen is dit essentieel omdat zij werken met cruciale informatie die van invloed is op de diagnose en behandeling van patiënten.

Voor pathologen
Protocollen
Protocollen

Elke patiënt in Nederland heeft recht op de beste diagnose. Daarom werkt Palga hard aan het optimaliseren van de pathologie diagnostiek en verslaglegging. De invoer van de standaardverslaglegging (Synoptic Reporting) in de pathologie door middel van landelijke protocollen is daarbij essentieel: voor iedere patiënt, in elk ziekenhuis in Nederland wordt dezelfde informatie verzameld en op een duidelijke en overzichtelijke manier gepresenteerd. De bespreking van iedere patiënt in het multidisciplinaire overleg kan zo optimaal verlopen.

Moleculaire diagnostiek
Moleculaire diagnostiek

Palga gelooft dat de beste behandeling begint met de beste diagnose. Elke patiënt in Nederland heeft recht op de beste diagnose. Daarom werkt Palga hard aan het optimaliseren van de pathologie diagnostiek en verslaglegging. 

Coderen
Coderen

Om data te kunnen terugvinden en om in data te kunnen zoeken moeten deze veilig en gestructureerd worden opgeslagen. Alle verslagen worden daarom door de patholoog voorzien van een coderegel die in vaktermen de essentie van het verslag samenvat. Op deze manier kunnen pathologen in hun eigen verslagen en anderen op hoger geaggregeerd niveau in de openbare databank van PALGA informatie vinden over aantallen en specifieke diagnosen. Omdat de kwaliteit van de databank sterk afhankelijk is van de kwaliteit van de ingevoerde gegevens is hierover een E-learning ontwikkeld.

Signalering NKR
Signalering NKR

Via het Palga netwerk worden incidenties van maligniteiten elektronisch aan de kankerregistratie (NKR) gemeld. Dit vormt hiermee de basis van de NKR. Deze activiteit komt voort uit contracten die de ziekenhuizen hebben afgesloten met de NKR.

Team landelijke protocollen