Moleculaire diagnostiek

 

Palga gelooft dat de beste behandeling begint met de beste diagnose. Elke patiënt in Nederland heeft recht op de beste diagnose. Daarom werkt Palga hard aan het optimaliseren van de pathologie diagnostiek en verslaglegging. De invoer van de standaardverslaglegging (Synoptic Reporting) in de pathologie door middel van landelijke protocollen is daarbij essentieel: voor iedere patiënt, in elk ziekenhuis in Nederland wordt dezelfde informatie verzameld en op een duidelijke en overzichtelijke manier gepresenteerd. De bespreking van iedere patiënt in het multidisciplinaire overleg kan zo optimaal verlopen. 

Landelijk protocol Moleculaire bepalingen 
Naast de verschillende  histologische  protocollen is er ook een algemeen protocol voor de moleculaire diagnostiek ontwikkeld door Palga in nauwe samenwerking met Moleculaire Biologen in de Pathologie en Pathologen.  De verdere ontwikkeling van dit protocol valt onder het beheer van de Werkgroep Moleculaire Protocollen.

Hieronder vindt u verschillende items die van belang zijn voor het goed gebruik van dit landelijk Protocol.

Handleiding protocol Moleculaire bepalingen 
Van elk protocol is een handleiding.

In deze handleiding worden alle schermen besproken. Tevens is er een uitgebreid overzicht over de ADMIN schermen in de Protocollen Controle Panel (PCP-modus) waarin alle (default-)setting, panels enz kunnen werden ingesteld. Het instellen van deze settings kan het beste gedaan worden door een moleculair analist of KMBPer.

Ook de update wordt in deze handleiding opgenomen.

Naast deze handleiding is er ook een beknopte handleiding voor het invoeren van het protocol in UDPS.

 

Instructievideo invullen PCP Modus
Instructievideo invullen Protocol Moleculaire Bepalingen
Instructievideo samenvoegen van een Histologisch Protocol met het Protocol Moleculaire Bepalingen
 
Voorbeeld over het exporteren van admintabellen
 
 
Voorbeeld over het importeren van admintabellen

XML-file voor NGS import 
De PALGA Protocol Module (PPM) kent een import moglijkheid, die ontwikkeld is voor ondermeer het importeren van NGS data tbv het protocol Moleculaire Bepalingen. Hiervoor dient de VCF-file omgezet te worden in de format van deze XML-file.

Datasheets
In de PCP- modus bestaat de mogelijkheid om link uw datasheets op te geven, zie hieronder in de PCP modus.

 

Deze datasheets kunnen op een apart deel van de Palga website worden gezet. Elk laboratorium heeft zijn eigen deel waarop de datasheets kunnen worden geplaatst. De gecreëerde link kan in de PCP modus worden opgenomen. De link kunt u daarna indien gewenst opnemen in het verslag opnemen. Voor het uploaden is een handleiding beschikbaar. Het eigendeel is afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn op te vragen bij Paul Seegers; paul.seegers@palga.nl

 

Het PATH-project

Predictieve Analyse voor Therapie: PATH naar optimale toegankelijkheid van precisiemedicijnen voor kankerpatiënten Precisiemedicijnen vormen een doorbraak in de behandeling van kanker. De grote uitdaging is om te voorspellen welke patiënten wel, en welke geen baat zullen hebben bij deze doorgaans dure geneesmiddelen. Alle betrokken partijen zien DNA analyse van tumorweefsel als een belangrijk instrument hiervoor. De snelle technologische ontwikkelingen en complexiteit van deze diagnostiek vragen een gecoördineerde aanpak om te zorgen dat deze vorm van gezondheidszorg voor een ieder toegankelijk en van de hoogst mogelijke kwaliteit is.

Voor meer informatie ga naar de website van het PATH project: https://www.netwerk-path.nl/

 

Artikel Protocolmodule Moleculaire diagnostiek

In het blad Oncologie Up-to-date 2019 nummer 2 staat een artikel over de Protocolmodule Moleculaire diagnostiek waar Joyce Radersma aan meegewerkt heeft.
Heeft u het blad (nog) niet gelezen dan kunt u hier het artikel alsnog bekijken.